Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

KANJERS van MAART in Bever ouderraad

Bever ouderraad

Een (zieke) buur in nood helpen. De wijk schoon houden. Een luisterend oor bieden. De leefbaarheid vergroten. Vrijwillige inzet bij een maatschappelijke organisatie in de wijk. Allemaal voorbeelden waar actieve, inspirerende bewoners en vrijwilligers in Stadspolders voor in het zonnetje worden gezet. Ook wel KANJERS genoemd.

Hoe werkt het?

Melissa Pang van MEE Buurtwerk Collectief Oost overhandigt (sinds maart 2015) elke maand bloemen aan een (groep) KANJER(S), die zich vrijwillig inzet voor de wijk en/of buren. KANJERS worden aangemeld door de vorige KANJER(S), netwerkpartners of wijkbewoners.

Tegelijkertijd worden de inspirerende bewoners/vrijwilligers vastgelegd voor een artikel in de Polderkrant (bezorging half april), voor op de wijkwebsite en Facebook pagina’s van de betrokken netwerkpartners.

Inmiddels zijn er dertien maanden voorbij met een totaal van honderdzevenentwintig geweldige KANJERS! Zie hier de KANJERS van FEBRUARI. Alle KANJER verhalen vanaf maart 2015 zijn op deze manier terug te vinden.

KANJERS van MAART – 2016

De dames van de Family Factory, de vorige KANJERS, hebben de ouderraad van de Bever genomineerd als KANJERS van MAART. Vorig jaar zijn zij gezamenlijk opgetrokken in verband met een pleinpicknick op het schoolplein. Dit was erg succesvol verlopen!

OBS De Bever is een dynamische basisschool met Daltononderwijs. Zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Zo krijgen de kinderen elke week bevertaken, die zij verspreid over de week plannen en in samenwerking met wisselende maatjes uitvoeren. Dit met het oog op het benutten van mogelijkheden en talenten. Zo ook binnen de ouderraad, die op veel gebieden actief is.

Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door twaalf enthousiaste moeders: (foto: vooraan midden) Marlies, (foto: achter vanaf links) Simone, Elma, Nathalie, Yvonne, Jeltien, Bianca, Natasja, Annemiek, Sylvia, (ontbreken op de foto) Cynthia en Anita. Zij ondersteunen de leerkrachten bij alle feesten en activiteiten gedurende het schooljaar. Allemaal om de leerlingen blij te maken en alles in goede banen te leiden.

Elk maandelijkse overleg wordt bijgewoond door de directrice of een leerkracht om de korte lijntjes te waarborgen. Jeltien en Sylvia buigen zich over de notulen. Bianca gaat als penningmeester over het financiële plaatje. En de kledingzaak van Simone draagt bij als sponsor. Anita is dan vervolgens contactpersoon voor de hulpmoeders, die oproepbaar zijn voor knutselwerkjes of versiertaken.

Commissies

Naast deze individuele taken worden er ook elk jaar commissies samengesteld, bestaande uit twee á drie personen. Zo is er een commissie schoolfotograaf, Sint, Pasen, sportactiviteiten, kleuterfeestjes en momenteel ook voor herschikking van de lokalen. De commissie kerst, waarin onder andere Elma actief is, neemt bijvoorbeeld de driehonderd zelfgemaakte kerstpresentjes voor haar rekening.

Terugkijkend op vorig jaar, schiet het feestelijk gevierde vijfentwintigjarige bestaan van de school er bovenuit. De week werd onder andere gevuld met een herriemiddag, zumba, bodypercussie en het beverlied. “Tot onze verbazing vonden de kinderen de herriemiddag door de buurt het minst leuk. De patat daarentegen beviel uitermate goed. We hebben honderd kilo aan patat gebakken!”, vertelt Yvonne.

Mijn kinderen zijn trots

Voor de moeders betekent deelname aan de ouderraad: gezellige contacten en betrokken zijn bij hun kinderen en school. “Het is leuk om bij te kunnen dragen, daar waar je op dat moment in je leven zit”, zo zegt Jeltien, die al meer dan zes jaar actief is in de raad. “En mijn kinderen zijn altijd trots om hun moeder op school te zien.”

Ook de ouders en leerlingen waarderen de ouderraad. “Op het schoolplein zijn wij aanspreekpunt en hebben wij een signalerende functie”, aldus Natasja. “Als er bijvoorbeeld ruw wordt gevoetbald kunnen we effectief ingrijpen, omdat de kinderen ons kennen.” Daar kan Yvonne over meepraten: “ik werd zelfs herkend in de Efteling.”

Manusje-van-alles

Yvonne staat ook wel bekend als het manusje-van-alles. Samen met Natasja en Nathalie staat zij in voor velerlei soorten klusjes. Een brandje in de school? Yvonne wordt gebeld. Moet er ergens een latje af? No need for men… Yvonne staat paraat met een boormachine! Is Sinterklaas verdwaald? Yvonne regelt dat hij heel en veilig aankomt. Sportdag in zicht? Yvonne is erbij!

In hun signalerende en tevens multifunctionele rol is de ouderraad -in samenwerking met de wijkagent- ook aan de slag gegaan met de onveilige verkeerssituatie rondom de school. Op korte termijn zal het gebruik van de zogeheten Kiss & Ride van start gaan; een parkeerstrook om de kinderen snel, gemakkelijk en veilig af te zetten en op te halen.

Creatieve taken

Op creatief vlak worden de namen van Annemiek, Marlies, Sylvia en Cynthia genoemd. Zo maken Annemiek en Marlies bijvoorbeeld foto’s van de kinderen. Gekke snorren, zelfgemaakte hoedjes, brilletjes en bevertandjes worden daarbij niet vergeten.

Ook het in thema beschilderen van de ramen is een belangrijke creatieve taak; het fleurt de boel zo lekker op. Voor leuke ideeën wordt het internet er regelmatig bijgehaald. Annemiek heeft bijvoorbeeld de kop van Rudolf het rendier in elkaar geknutseld. Is er behoefte naar speciale ontwerpen, zoals een houten bever? Dan schiet Cynthia’s vader te hulp.

Lol onderling

Een aantal moeders kent elkaar al jaren en anderen zijn relatief nieuw in de raad, maar dat maakt de lol er onderling niet minder op. Middels een groepsapp houden ze elkaar op de hoogte en worden belangrijke zaken afgestemd. Dat wil zeggen: zowel ouderraad gerelateerde punten als melige grappen!

Naast interactie op het schoolplein, tijdens overleggen en in de app, gaan de moeders ook soms gezellig op pad om -op eigen kosten- iets te drinken. Zelfs de leerkrachten schuiven bij tijd en wijle graag aan. Feit is dat zij de ouderraad zeer waarderen! Als een leerkracht iets meemaakt, wordt er dan ook altijd geld ingezameld voor een attentie. Voor de moeders is het niet meer dan normaal om (elkaar) te helpen.

Bedankt!

Namens alle wijknetwerkpartners hartelijk bedankt, Bever ouderraad! Jullie vrijwillige inzet wordt zeer gewaardeerd! Zonder jullie zouden de leerkrachten en driehonderd leerlingen nergens zijn! Benieuwd wie er in april als KANJER(S) wordt/worden bekroond? Half april wordt dit bekend gemaakt op deze wijkwebsite en in de Polderkrant.

Meer weten of zelf een (groep) KANJER(S) aanmelden?

MEE Buurtwerk Collectief Oost | Wijkcommunicatie Oost: Melissa Pang | T:078-654 97 47 | E:melissa.pang@meedrechtsteden.nl | Samenwerkende wijknetwerkpartners: Gemeente (WGW & Stadsbeheer), Politie, Toezicht, Woningcorporatie Trivire, R-Newt Jongerenwerk, Wielborgh loc. Polderwiel, COKD, Sociaal Team Oost

Button KANJER van de MAAND

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

VIDEO: Merwekrabbers bouwen feestje in Polderwiel

DORDRECHT – Carnavalsvereniging De Merwekrabbers trekt deze weken weer met een revue langs woon- en zorgcentra in Dordrecht en Zwijndrecht. Donderdagavond werd er een vrolijk feest van gemaakt in het Polderwiel. De komende weken volgen nog revues op acht andere locaties. De tournee wordt op 14 februari afgesloten met de Grote Merwekrabbersrevue in BeneVia Muziekcentrum.

Actueel

Winnaar halve Mini meldt zich op de valreep

DORDRECHT – De Dordtse winnaar van een halve Mini van de Oudejaarstrekking 2018 van de Staatsloterij heeft zich op de valreep gemeld. Het winnende lot was vorig jaar gekocht bij Cigo Bieshof en een jaar later nog niet ingeleverd. Op oudejaarsdag, de laatste dag dat winnende Oudejaarsloten uit 2018 verzilverd konden worden, meldde de winnaar zich alsnog.

Actueel

Politiek Gezien

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. De laatste Dordtse gemeenteraadsvergadering voor het kerstreces ging niet rimpelloos voorbij.